Toprak Ph Nedir?
15/04/2013 22:31 - isparta
 Toprakta Ph

 Toprağın PH'sı asit ve baz oranıyla ilgilidir.

PH'sı yükseldikçe daha alkalin-bazik, düşürüldükçe de daha asidik bir toprak olur. Toprağı daha alkali hale getirmek için toprak ph'ı arttırılabilir.

Toprak ph'sı düşük topraklar kadar Ph'sı yüksek topraklar bitki yetiştirilmesine elverişli değildir. Bitki yetiştirilnesine elverişli toprakları ph'sı 7 cıvarında olmalı, bu seviyenin altında ve üstünde ph seviyesi olan topraklar ıslah edilmeden ve toprakta bulunan besin maddelerinin nispetleri belirlenmeden ve eksik besin maddeleri takviyesi yapılmadan bitkisel üretim yapmak doğru değildir. Toprak  tahlili ile bu tespitler yapılabildiği gibi günümüzde toprak ph'sını ve topraktaki temel besin maddeleri olan Azot, fosfor ve potasyum durumunu gösteren basit aparatlarla da bu tespitler yapılabilmektedir.

Toprağın ph'ının yükseltilmesi düşürülmesinden daha kolaydır. ph oranı logaritmik olarak artar yani her ph derecesi arasında 10x kadar bir fark vardır. Yani PH 5.0 olan bir oran PH 7.0 den 100 kat daha asidiktir. Daha alkalin yapmak için de  kireç kullanılacaktır. Her toprak tipi kireç uygulanmasına farklı reaksiyon verecektir. Bu uygulamada Kumlu topraklar, killi ve torflu topraklara göre daha az kirece ihtiyaç duyarlar.

TOPRAK PH' SININ DÜŞÜRÜLMESİ

Toprak ph’ ının düşürülmesi arttırılmasından daha zor ve pahalı bir iştir. Yinede bazı acil önlemler vardır ki iyi sonuç verirler.Toprağı daha asit yapmak için emniyetle uygulanabilecek belli bir kimyasal madde yoktur. Bu durumda gereken asit toprağa bol miktarda uygulanacak olan organik gübre vermekle  mümkündür. Toprak bakterilerinin çürütülmesi sonucu ortaya çıkacaktır.

Asit içerikli gübrelerde işe yarıyacaktır. Organik gübrenin yanma hızı toprak tipine, sıcaklığa,bakteri içeriğine bağlı olarak değişecektir.Gerekli gübre miktarı ise tahminen değerlendirilecektir.

Toprak ph’ ı şu yöntemlerle düşürülebilir. Organik metodla :
ph seviyesini 1.0 unite düşürebilmek için toprağa ilave ediilmesi gerekenler:
1 metrekare alana 1 kilonun üzerinde turba.
1 metrekare alana 6 kilo kadar kompost.
1 metrekare alana 2.5 kilo civar
ında hayvan gübresi. toprağa karıştırılmalıdır.

Asiditeyi artırıcı gübrelerle:Toprağınıza azot uygulamak istediğinizde bunu asit etkili bir gübre ile sağlamalısınız.

Örneğin: Amonyum sülfat bu işi görecektir. Eğer metrekareye 30 gr kadar uygulanırsa toprak ph’ ını 1.0 birim kadar düşürecektir. Fakat bu yöntemde etki kısa sürelidir.

Toprağın değiştirilmesi yöntemiyle:
Toprak ph’
ının düşürülmesinin başka bir yoluda bahçe toprağınızı üzerine asit toprak sermektir.

Genelde bordürler turba ile doldurulur. Bu yastıklar en aznıdan 30 cm derinlikte olmalıdır. bu dolgu toprakı alttaki toprakla karıştırılmamalıdır.

Sülfür: Fazla kullanılan bir yöntem olmamakla birlikte toprak ph seviyesini sülfür ilavesiyle düşürmekte mümkündür.


Toprak ph’ını bir birim düşürebilmek için kumlu topraklarda metrekareye 30 gram kadar diğer topraklarda ise 100 gram kadar sülfür kullanmak gerekmektedir.


İdeal olanı sülfürün ekimden önce toprağa karıştırılmasıdır. Fakat bunun yanıda ekili bitkilerin etrafına serpilip çapa yardımıyla toprağa yedirilebilir.

Her yıl toprak ph’ının ölçülmesi doğru olacaktır.

http://www.toptancicekci.net/articles_86_Toprak-Ph-Nedir.html