toptan karanfil,toptan gül,toptan kesme çiçek
  ÜRÜN
ÇEŞİTLERİ
  ÜRÜN
ÇEŞİTLERİ
  ÜRÜN
ÇEŞİTLERİ

Sitede Ara
Menu
Anlaşmalı Kargo
toptan çiçek satan
Ziyaretçilerimiz

Online Kişiler
2

Online Kullanıcılar
0

Online Ziyaretçiler
2
01:  Unknown 51.222.x.x
02:  Unknown 3.233.x.x

» Çoğul
1351488
» Tekil
197270
Toptan Çözümler
toptan canlı çiçek
Resim Galerisi
Gül Fide Dikim Resimleri
Canlı Taze Güller
toptan çiçek satan
Gerbera Yetiştiriciliği
Tarih 01/08/2012 20:24 Yazar isparta Hitler 5508
Print Pdf RSS
Gerbera Yetiştiriciliği

1.GİRİŞ

Gerbera, Compositae familyasından, yalın kat ve katmerli formda, beyaz, sarı, pembe, turuncu,  kırmızı tonlarında, iri papatya benzeri çiçekleri olan çok yıllık otsu bir bitkidir. Alt tarafı tüylü yaprakları pancar gibi iri parçalı veya düzdür. Kalın ve etli kökleri su durumuna bağlı olarak bir metre derine kadar inebilir.

Güney Afrika ve Asya orijinli olan Gerbera cinsinin 50 kadar türü bulunmakla birlikte, Gerbera’nın esas bilinen türü “Transvaal Papatyası” ya da “Barbetan Papatyası” adı verilen Gerbera jamesonii türüdür.

 

2. GERBERANIN EKOLOJİK İSTEKLERİ

 

2.1.Toprak İstekleri

Gerbera, toprak kökenli hastalıklara ve toprak tuzluluğuna oldukça hassas bir bitkidir. Kumlu-tınlı, gevşek ve geçirgen topraklarda yetiştirilmeli, yetiştirme derinliğinde sert bir tabaka bulunmamalıdır. Böyle bir tabakanın bulunması hem köklerin ilerlemesinde zorluk çıkarır hem de geçirgenliği önlediği için kök çürümelerine neden olur. Bu nedenle dikim yapılacak toprağın en az 40-50 cm derinliğinde işlenip gevşetilmesi gerekir.

 

2.2.Taban Suyu Düzeyi

Gerbera yetiştiriciliğinde topraktaki su düzeyi çok önemlidir. Su seviyesinin toprak yüzeyinden birkaç metre aşağıda olması Gerbera yetiştiriciliği için zararlı değildir. Ancak su düzeyinin sabit olmayıp değişmesi, kök çürüklüğü ve mantari hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Böyle durumlarda toprak yüzeyinden 70-100 cm derinliğinde bir drenaj sistemi kurulması gerekir.

 

3.3. Toprak Sterilizastonu

Yetiştiricilikteki en önemli noktalardan birisi de toprak sterilizasyonudur. Gerbera’da mantari ve fungal hastalıklar yetiştiriciliği sınırlayan sorunların başında gelir. Bu nedenle yetiştiriciliğe başlamadan önce mutlaka toprak sterilizasyonu yapılmalıdır. Toprak sterilizasyonu buharla ya da kimyasal maddeler kullanılarak  yapılabilir.   Buharla  sterilizasyon  en  ideal  sistem olup insan sağlığına zararlı değildir. Ancak özel ekipman gerektirir ve oldukça pahalı bir yöntemdir Kimyasal maddelerle sterilizasyonda ise Dazomet, Chloropicrin, 1,3 Dichlorpropen gibi toprak fumigantları kullanılabilir. Sterilizasyondan sonra toprak 10-15 gün havalandırılmalı ve dikimden önce de bolca sulanmalıdır.

 

 3.4. Toprak Isıtma

Gerbera yetiştiriliciliğinde toprak ısıtması dış ortam ısıtmasından daha önemlidir. Kış aylarında verim ve kaliteyi arttırır.        

 

Toprak Isıtmanın Yararları:

1.Yüksek kış verimi ve ilkbahar verimi

2.Isıtma ile topraktaki nem fazlalığı önleneceğinden mantari ve fungal hastalıkların önüne geçilmiş olur.

3.Genç bitkiler çok daha çabuk köklenip hızlı gelişme olanağı bulurlar.

 

Toprak ısıtma boruları yerleştirilirken iki boru arasındaki uzaklık 70-80 cm olmalıdır. Borular içinden geçen suyun sıcaklığı 40 oC ‘yi geçmemelidir.

Gerbera yetiştiriciliğinde optimal toprak sıcaklığı 18-20 oC olmalı ve bu sıcaklık 10-15 cm derinliğine kadar inebilmelidir.

 

3.5. Sıcaklık, Işık ve Nem

Sıcaklık gerbera için önemli koşullardan birisidir. Bitkinin sıcaklık isteği genellikle büyüme devresinde  çiçek devresinden daha fazladır.Gerberanın sıcaklık isteği ışık koşullarına göre farklılık gösterdiği gibi aynı zamanda çeşitlere göre de değişmektedir.

Yeni dikim yapılan seralarda ilk 4 hafta gece sıcaklığı 20-25 oC ve nem oranı %80-90 olmalıdır. Bitkiler gelişmeye başlayınca sıcaklık yavaş yavaş düşürülerek gece sıcaklığı 12-16 oC civarına getirilmelidir. Gündüz sıcaklığı bundan 4oC yüksek olmalıdır. Çiçek döneminde gece sıcaklığı minimum 10-14 oC, gündüz sıcaklığı ise 16-18 oC olması gerekir. Parlak ve güneşli havalarda bu sıcaklık 24oC olmalıdır. Optimum nem oranı ise % 80-85’dir.

Yaz aylarında bol ışıklı koşullarda sıcaklık 24oC aştığı zaman gölgeleme yapılarak ışık azaltılır ve sıcaklık düşürülür. Hafif bir gölgeleme yaz aylarında çiçek kalitesini arttırır. Bu şekilde bazı çeşitlerde çiçek renkleri daha iyi oluşur. Sonbaharda ışık azaldığı zaman gölgeyi hemen kaldırmak gerekir.

Kış aylarında en düşük sıcaklık 10 oC olmalıdır. Bunun altındaki sıcaklıklar da bitki zarar görür. Sıcaklık ve ışık arasında dengesizlik olursa zayıf ve ince saplı çiçekler oluşur.

Yaz aylarında bol güneşli iyi bir havalandırma ve bol sulama ile atmosferdeki nem oranını yükseltmek gerekir. Aksi halde kuru ve sıcak bir ortamda kırmızı örümcek populasyonu artış gösterebilir.

Sıcaklık ve nem oranlarındaki ani değişimler gerberada kalitenin düşmesine neden olur. Bulutlu  havalardan sonra aniden parlak güneşli günler olursa çiçek anomalilerine rastlanır.

 

4. ÜRETİM YÖNTEMLERİ

 4.1.Tohumla Çoğaltma

Gerberada yeni çeşitler elde edilmesi söz konusu olduğu durumlarda, ıslah ve melezleme çalışmalarında tohumla üretim yöntemi kullanılmaktadır. Bu amaçların dışında yüksek verimli, iyi gelişen vazoda dayanıklılığı fazla olan istenilen renk ve kalitede çeşitlerin üretiminde vejetatif üretim yöntemleri kullanılır.

 

4.2.Vegetatif Çoğaltma

Vegetatif üretim içi,n 3 farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler, ayırma, klon ve doku kültürü yöntemleridir.

 

4.2.1.Ayırma ile çoğaltma

Çok fazla üretimin söz konusu olmadığı durumlarda, 1-2 yıllık anaç bitkilerin yanlarında oluşan dip sürgünlerinin ayrılması şeklinde yapılır. Çiçek üretiminde kullanılan bitkiler yerlerinden sökülür, yavruları ayrılır, kökler kısaltılıp yapraklar seyreltildikten sonra uygun ortamlara dikilirler. Bu yöntemle bir  bitkiden 3-10 yavru bitki elde edilebilir.

 

4.2.2.Klon ile çoğaltma

Yüksek kaliteli ve iyi gelişme gösteren bitkiler seçilir. Bu yöntem, bitkiler sökülerek veya yerlerinde uygulanabilir. Sökülen bitkilerin kökleri ve yaprakları bir veya iki küçük yaprakçık kalıncaya kadar temiz bir bıçak yardımı ile temizlenir. Hazırlanan bu bitkiler köklendirme yataklarına dikilirler. Bu şekilde bitkilerde yeni yaprak ve sürgün oluşumu teşvik edilir. Yapraksız kalan bitkiler 2-3 hafta içinde yeni yaprak ve sürgünler verir. Sürgünler  5-6 cm boyuna ulaşınca sıcaklık 18-20 oC ‘ye düşürülerek filizlerin pişkinleşmesi ve sertleşmesi sağlanır. Bu filizler 1 hafta sonra keskin bir bıçak yardımı ile ana bitkiden ayrılıp dip kısımları köklendirme hormonuna batırılarak sisleme yastıklarına dikilirler. Çelikler 2-3 hafta içinde köklenerek yeni bitki oluştururlar.

 

4.2.3.Doku Kültürü ile Çoğaltma

Günümüzde gerbera için en uygun çoğaltma yöntemi doku kültürü ile çoğaltmadır. Bu yöntemle çoğaltılan bitkilerde hastalık sorunu olmadığı gibi homojen bitkiler elde edilir ve hızlı çoğaltma yapma olanağı bulunur. Bu yöntemle yapılacak üretim için sürgün uçları  veya küçük çiçek tomurcukları kullanılır. Elde edilen fidecikler çevre koşullarına alıştırılarak büyütülür.

 

5.BAKIM VE KÜLTÜREL ÖNLEMLER

 5.1.Sulama

Gerberanın iyi bir şekilde gelişmesi için toprak devamlı nemli tutulmalı, ancak fazla ıslak olmamalıdır. Bu nedenle drenaj çok önemlidir. Yaz aylarında toprağın kurumamasına dikkat edilmeli, kışın daha az su verilmelidir. Sulama bitkiler arasına yerleştirilecek damla sulama sistemi ile yapılmaktadır.

Bitkilerin  sulanmasında, gerekli olan su miktarı toprak tipine, sera içindeki buharlaşmaya, bitkilerin yaş durumlarına ve ışık şiddetine bağlıdır. Genel olarak toprak 10 cm derinliğe kadar nemli tutulmalıdır.

 

5.2.Gübreleme

Gerbera tuza karşı duyarlı  olduğundan aşırı gübrelemeden kaçınmalıdır. Toprak hazırlığı sırasında fosforun toprağa verilmesi kök gelişimini teşvik eder. Vejetatif gelişme döneminde de potasyumca zengin kompoze gübreler verilmelidir. Gerbera yetiştiriciliğinde başta demir olmak üzere Mn, Zn, Mg gibi mikro besin elementi noksanlığı görülebilir. Noksanlıkları belirlemek amacıyla ayda bir yaprak ve toprak analizleri yapılmalıdır. Toprağa çiftlik gübresi ilave edilecek ise  gübre toprağa karıştırıldıktan sonra mutlaka sterilizasyon yapılmalıdır.

 

5.3. Yaprak Seyreltme

Bitkilerde gelişmenin hızlı olduğu aylarda yan ve orta kısımlardaki fazla sayıdaki yaşlı,kuru ve hastalıklı yapraklar alınır. Yaprak kopartma işlemi elle yapılmalı, bıçak ya da makas kullanılmamalıdır. Bu işlem çiçek kalitesine olumlu etki yapar.

 

5.4. Isıtma

Gerberada kış aylarında ısıtma ile çiçek verimi ve kalitesi yükselir. Isıtma, toprağın ve havanın ısıtılması şeklinde olur. Özellikle toprağın ısıtılması köklerin daha iyi gelişmesini sağlayarak çiçek verim ve kalitesini arttırır.

 

TOPRAKSIZ KÜLTÜR

Kaya yünü (Rock wool), torf, perlit, pomza ve hindistan cevizi lifi(coco-peat) gibi maddeler de yetiştirme ortamı olarak kullanılabilir. Diğer yetiştirme ortamları ve kap içinde yapılan yetiştiricilikte, kullanılan materyale göre makro ve mikro besin maddelerini dışarıdan sulama suyu ile birlikte (fertigation) vermek gerekir. Gübre tanklarında hazırlanan gübre eriyiklerinde tuz (EC) düşük ve besin maddeleri belirli bir denge içinde olmalıdır.

Yetiştirme ortamı olarak olarak toprakta yetiştiricilikte basit yer yatakları, topraksız yetiştiricilikte ise tekneler, yüksek yataklar ve plastik kovalar kullanılabilir.

 

 6.HASAT VE VERİM

Gerbera çiçeklerinin hasat zamanı, ortada 2-3 erkek organın olgunlaştığı devredir. Daha erken kesimlerde çiçeğin vazo ömrü kısalır. Hasat olgunluğuna gelen çiçekler, çiçek sapının bitkiye bağlı olduğu noktadan hafifçe yana doğru çevrilerek koparılır. Gerbera hasadında makas kullanılmaz.  Toplanan çiçekler boylanır, renklerine göre ayrılır ve delikli özel kutulara dizilerek serin bir yerde sapları 5-6 cm kadar su içine gelecek şekilde , asılarak 2 saat su çektirilir.

Gerbera çiçekleri kalitelerine göre 3 kısımda toplanabilirler;

1.kalite: Sap uzunluğu 50 cm, düz kuvvetli sap, çiçek çapı büyük (12 cm), çiçekler hatasız.

2.kalite: Sap uzunluğu 35 cm veya daha uzun.

3.kalite: Sap uzunluğu 20 cm veya daha uzun.

 

7.HASTALIK VE ZARARLILAR

Gerberanın en önemli hastalığı büyük zarar yapan “Solgunluk Hastalığı”’dır. Bu hastalık yapraklar ve kökün kahverengileşmesi ve bitkide genel bir solgunluk ile ortaya çıkar. Bu hastalık etmenleri: Phytophtora cryptogaea Fusarium oxysporumVerticillium albuatrum, Botrytis cinerea gibi mantarlardır.

Hastalık ortaya çıktıktan sonra yetiştirme alanlarını kurtarma olasılığı zayıf olduğundan dikim öncesinde birtakım önlemler alma zorunluluğu vardır.

-Toprak sterilizasyonu tam olarak yapılmalı.

-Drenaj sistemi kurulmalı.   

-Toprak besin maddelerince dengeli olmalı.

-Sulama düzenine özen gösterilmeli.

-Işık, sıcaklık ve havalandırma istekleri optimum olmalıdır.

-Fazla sıcaklık değişikliklerine fırsat verilmemelidir.

 Bu önlemlere rağmen bitki hastalandığında bitki derhal ortamdan uzaklaştırılmalı, bakırlı zinebli ilaçlarla yıkanmalı, Captan, Benlate gibi sistemik fungusitlerle ilaçlanmalı.

Kırmızı örümcek ve Beyaz sinek de  gerberada sıkça görülen zararlılardır. Beyaz  sinekle mücadele dikimden hemen sonra başlamalıdır. Uygun insektisitler ve akarisitler kullanılarak bu zararlılarla mücadele edilebilir. İlaçları zararlıların bağışıklık kazanmaması için sık sık değiştirilmiştir.

RankRankRankRankRank
toptan karanfil,canlı karanfil satışı,toptan kırmızı gül satışı,toplu çiçek satışı,karanfil serası,antalya toptan çiçek,